Om Klyngen

”De 5 ved Tissø” er dannet af beboerforeningerne Hvidebæk Lokalråd, Jorløse Beboerforening, Sæby-Hallenslev Beboerforening, Buerupegnens Beboerforening og Reerslev Landsbylav i samarbejde med Kalundborg Kommune.
Med tiden vil denne hjemmeside blive udbygget med informationer om samarbejdet og ”De 5 ved Tissø”.

Kontant informationer

Husk, at vi præsenterer resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen på et Borgermøde den 19. juni kl. 19 i Ubby Forsamlingshus.

Med venlig hilsen
”De 5 ved Tissø”